logo
Skip to content

5 лева, 2020 г.

На лицевата страна са изобразени портрет на Иван Милев; вертикални текстове „Иван Милев“ и „1897–1927“; номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.

На обратната страна са изобразени фрагменти от картините „Жътварка“, „Българска мадона“ и „Змейова сватба“ и е обозначена номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.

 

Технически параметри

Преобладаващ цвят – бордо.

Материал – хартия, тонирана в розов цвят, с лаково покритие след отпечатване.

Размер – 121 х 67 мм.

Защитни елементи

Релефен печатна лицевата страна на банкнотата са отпечатани портрет на Иван Милев; текстовете „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“ и „ПЕТ ЛЕВА“; цифрата „5“; винетката в горната част на холограмната лента и цифрата „5“ върху нея.

Осигурителна нишка – вградена в хартията, частично излизаща на сектори от обратната страна, със светъл повтарящ се текст „БНБ „5“ и с вертикален динамичен ефект, променяща цвета си от червено към зелено. Изображението на повтарящия се текст „БНБ 5“ се чете от лицевата страна при поставянето на банкнотата срещу източник на светлина.

Воден знак с висока резолюция – наблюдава се при поставянето на банкнотата срещу източник на светлина. Състои се от полутоново изображение с висока резолюция на портрета на Иван Милев. Изображението се наблюдава и от обратната страна на банкнотата.

Холограмна лента с оптични ефекти – редуващи се при промяна на ъгъла на наблюдение изображения на жътварка и стилизирано цвете; цветен холограмен портрет на Иван Милев; стилизирано изображение на фрагмент от корица на списание „ЕКЪ“; изображения на изправен коронован лъв с динамичен ефект и обемно триизмерно изображение на цифрата „5“.

Регистър на проглед – правоъгълно шахматно поле, разположено долу в дясната половина на банкнотата, в което при поставянето ѝ срещу източник на светлина се вижда цифрата „5“. Изображението се наблюдава и от обратната страна на банкнотата.

Скрит образ – в горния край, отляво на холограмната лента, при наблюдение под ъгъл се появява цифрата „5“.

Микротекст на лицевата странахоризонтални линии с текстове „ИВАН МИЛЕВ“ във фона вляво от портрета; в две вертикални линии вдясно от портрета текст „ИВАН МИЛЕВ“; текст „5 ЛЕВА“, запълващ цифрата „5“.

Микротекст на обратната страна – линии с текстове „ИВАН МИЛЕВ“ и „18971927“, оформят ивица в лявата част на фоновата мрежа; линии с текстове „ИВАН МИЛЕВ“ и „18971927“ запълват ръкава на жътварката; цифрата „5“ в полето под него.

Флуоресценция на лицевата странапри осветяване с ултравиолетова светлина (365 нанометра) в зоната вдясно от холограмната лента се появява ивица, флуоресцираща в червено, състояща се от повтарящи се цифри 5, изображения на птици и флорални графични елементи. Двата серийни номера, глава на момче, фрагменти от картини на Иван Милев, регистърът на проглед и подписите на управителя и на главния касиер флуоресцират в зелено.

Флуоресценция на обратната страна – при осветяване с ултравиолетова светлина (365 нанометра) – фоновите елементи около младенеца, сърпът и главата на жътварката светят в червено. портретът на Иван Милев – в синьо, а две цифри „5“, флорален елемент от театрален декор и птици от картната „Баба Марта“ – в жълто-зелено.

Знак за незрящи граждани – релефно изображение на два еднакви триъгълника, насочени нагоре, разположени един под друг, отпечатани в долния десен ъгъл на лицевата страна на банкнотата.

Допълнителен знак за незрящи граждани – състои се от една дебела и девет тънки линии, разположени под ъгъл на двете къси страни на банкнотата.