logo
Skip to content

10 лева, 2008 г.

На лицевата страна на банкнотата е изобразен портрет на д-р Петър Берон, отпечатани са вертикални текстове „Петър Берон“ и „1799–1871“ и е обозначена номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.

На обратната страна на банкнотата са изобразени скици от научните трудове на д-р Петър Берон, телескоп и е обозначена номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.

Технически параметри

Основен цвят - маслено зелен.

Хартия - висококачествена банкнотна хартия, тонирана в бежов цвят.

Размер - 126 х 70 мм.

Защитни елементи

С релефен печат са отпечатани портретът на д-р Петър Берон, текстовете „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“ и „ДЕСЕТ ЛЕВА“, числото „10“, винетката и текстът „10 ЛЕВА“ върху холограмната лента

Знак за незрящи граждани - релефно изображение на правоъгълник и кръг под него.

Воден знак - полутоново изображение на портрета от банкнотата и контрастно изображение на инициалите „БНБ“ (нов елемент).

Осигурителна нишка (нов дизайн) - вградена в хартията метализирана нишка с минитекст „БНБ 10“, наблюдаващ се от двете страни на банкнотата при поставянето и срещу източник на светлина, частично излизащата на обратната страна на банкнотата, която променя цвета си от зелен в червен при промяна на ъгъла на наблюдение; при разглеждане през поляризиран филтър на излизащата от обратната страна на банкнотата защитна нишка се наблюдават наклонени черни и бели ивици.

Регистър на проглед - правоъгълно шахматно поле, в което при поставяне на банкнотата срещу източник на светлина, се наблюдава числото „10“.

Антикопирна ивица (нов дизайн) - холограмна лента с изображения на земно кълбо с телескоп и планета, които се редуват при промяна на ъгъла на наблюдение; изображение на числото „10“, което пулсира, преливайки в различни цветове; деметализиран кант на холограмната лента с минитекст „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 10“.

Скрит образ (нов елемент) - вдясно от антикопирната ивица, при наблюдение под ъгъл 15–20 градуса, се появява текст „10 ЛЕВА“.

Микро-текст на лицевата страна - текст „10 ЛЕВА“, запълващ числото „10“; хоризонтални линии с текст „ПЕТЪР БЕРОН“ и „17991871“ във фона вляво от портрета; две вертикални линии вдясно от портрета с текст „ПЕТЪР БЕРОН“.

Ултравиолетова флуоресценция на лицевата страна на банкнотата - малки влакънцата в хартията светят в син, зелен и червен цвят; полетата около холограмната лента светят в зелен цвят и многократно се появява числото „10“; елементи от фона в дясната част на банкнотата светят в зелен цвят; серийните номера светят в зелен цвят.

Ултравиолетова флуоресценция на обратната страна на банкнотата - малки влакънцата в хартията светят в син, зелен и червен цвят; дясната половина на банкнотата свети в зелен цвят; в средата на банкнотата се появява фигура на кит, невидим на дневна светлина, светещ в червен цвят (нов елемент).

Ултравиолетова бифлуоресценция на обратната страна на банкнотата (нов елемент) - при осветяване на гърба на банкнотата с ултравиолетова светлина с дължина на вълната 365 nm се появява образ на кит, невидим на дневна светлина, светещ в червен цвят; при осветяване на гърба на банкнотата с ултравиолетова светлина с дължина на вълната 254 nm се появява образ на кит, невидим на дневна светлина, светещ в зелен цвят.

Знак за незрящи граждани - релефно изображение на правоъгълник и кръг под него.