logo
Skip to content

20 лева, 1999 г.

Основен мотив на лицевата страна на банкнотата е портретът на Стефан Стамболов. В средната част е отпечатано факсимиле от корицата на стихосбирката му „Песни и стихотворения”, издадена в Букурещ през 1877 г., и стихотворението „На моите другаре”, а под тях - печат на комитета „Единство” в Търново, чийто съосновател е Стамболов.

Стефан Стамболов (1854 - 1895 г.) е най-решителният, безкомпромисен и противоречив български политик, поел риска и историческата отговорност да модернизира страната. Участник в национално-освободителните борби, поет, деец на Съединението, депутат, председател на Народното събрание, регент, министър-председател, той извежда България на сцената на европейската политика.

 

На обратната страна на банкнотата са изобразени сградата на Народното събрание и фрагменти от Орлов мост и Лъвов мост - архитектурни паметници, свързани с дейността му като държавник, и негов ръкопис.

Технически параметри

Основен цвят - син.

Хартия - 100% памук, тонирана във виолетов цвят.

Размер - 131 х 73 мм.

Защитни елементи

Антикопирна ивица - холограмна лента с редуващи се изображения на орел (елемент от дизайна на обратната страна на банкнотата), числото „20” и текст „ЛЕВА”, изписан с минишрифт, които променят цвета си при промяна на ъгъла на наблюдение.

Осигурителна нишка - вградена в хартията лента с негативен микро-текст „БНБ 20”.

Воден знак - полутоново изображение на портрета от банкнотата.

Флуоресценция - при осветяване с ултравиолетова лампа се наблюдава флуоресценция на елементи от композицията, серийните номера и влакънца от хартията.

Регистър на проглед - изображение на число „20” се оформя в правоъгълно шахматно поле при наблюдение срещу светлина.

Микро-текст на лицевата страна - вляво от портрета редуващи се линии с текстове „СТЕФАН СТАМБОЛОВ”, „1854 - 1895” и „20 ЛЕВА”; вдясно от портрета в двете вертикални линии текст "СТЕФАН СТАМБОЛОВ”; текст „20 ЛЕВА”, запълващ числото на номинала „20”; числа „20”, оформящи ивица, минаваща под рамото на портрета.

Микро-текст на обратната страна - над изображението на лъва ивица от числа „20”, в дясната част на банкнотата числото „20”.

С релефен печат на лицевата страна на банкнотата са отпечатани портретът, текстовете „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, „ДВАДЕСЕТ ЛЕВА”, числото на номинала „20”, винетката и текстът „20 ЛЕВА” върху антикопирната ивица.

Знак за незрящи граждани - релефно изображение на два кръга.