logo
Skip to content

10 лева, 1999 г.

На лицевата страна на банкнотата е разположен портрет на д-р Петър Берон. Вдясно от него са изобразени заглавната страница и илюстрации от издадения през 1824 г. „Буквар с различни поучения“, известен като Рибен буквар, проникнат от идеите на европейската просветителска мисъл.

Д-р Петър Берон (1799 - 1871 г.) е възрожденски учен, енциклопедист, реформатор и меценат на българското образователно дело. Полиглот, владеещ девет езика. Автор на първия светски учебник, родоначалник на съвременния етап в развитието на българския книжовен език с голям принос за модернизирането на образованието и полагане основите на съвременната българска култура.

На обратната страна на банкнотата са показани скици от научните трудове на Петър Берон по астрономия и личният му телескоп.

Технически параметри

Основен цвят - зелен.

Хартия - 100% памук, тонирана в бежов цвят.

Размер - 126 х 70 мм.

Защитни елементи

Антикопирна ивица - холограмна лента с редуващи се изображения на земно кълбо и телескоп (елемент от дизайна на обратната страна на банкнотата), на числото „10“ и текст „ЛЕВА“, изписан с минишрифт, които променят цвета си при промяна на ъгъла на наблюдение.

Осигурителна нишка - вградена в хартията лента с негативен микро-текст „БНБ 10“.

Воден знак - полутоново изображение на портрета от банкнотата.

Флуоресценция - при осветяване с ултравиолетова лампа се наблюдава флуоресценция на елементи от композицията, серийните номера и влакънца от хартията.

Регистър на проглед - изображение на число „10“ се оформя в квадратно шахматно поле при наблюдение срещу светлина.

Микро-текст на лицевата страна - вляво от портрета редуващи се линии с текстове „ПЕТЪР БЕРОН“ и „1799 - 1871“; в две вертикални линии вдясно от портрета текст "ПЕТЪР БЕРОН“; текст „10 ЛЕВА“, запълващ числото на номинала „10“; числото „10“, оформящо ивица под годината на емисията „1999“.

Микро-текст на обратната страна - текст „ПЕТЪР БЕРОН“, оформящ вертикална ивица в лявата част на банкнотата.

С релефен печат на лицевата страна на банкнотата са отпечатани портретът, текстовете „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, „ДЕСЕТ ЛЕВА“, числото на номинала „10“, винетката и текстът „10 ЛЕВА” върху антикопирната ивица.

Знак за незрящи граждани - релефно изображение на правоъгълник и кръг под него.