logo Skip to content

Пряко договаряне • Абонаментно обслужване, развитие, допълнителни услуги и възможност за закупуване допълнителни лицензи за информационна система „Микси“ за срок от четири години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0002


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 21.01.2019, 16:13 Изтегли PDF (269 KB)

Покана и приложения

Публикувано на 21.01.2019, 16:14 Изтегли ZIP (1295 KB)

Протокол

Публикувано на 07.02.2019, 18:22 Изтегли PDF (698 KB)

Доклад

Публикувано на 07.02.2019, 18:22 Изтегли PDF (708 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 07.02.2019, 18:23 Изтегли PDF (594 KB)