logo Skip to content

Публично състезание • Следгаранционна поддръжка на непрекъсваеми захранващи устройства UPS и статични превключватели STS произведени от Schneider Electric

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0020


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 10.08.2017, 17:02 Изтегли PDF (1183 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 10.08.2017, 17:03 Изтегли PDF (836 KB)

Документация

Публикувано на 10.08.2017, 17:05 Изтегли ZIP (196 KB)

Календар

  • 23.08.2017, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Производство и доставка на български монети по две обособени позиции”, номер 01224-2017-0015.
Общ календар на рубриката