logo Skip to content

Публично състезание • Следгаранционна поддръжка на непрекъсваеми захранващи устройства UPS и статични превключватели STS произведени от Schneider Electric

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0020


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 10.08.2017, 17:02 Изтегли PDF (1183 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 10.08.2017, 17:03 Изтегли PDF (836 KB)

Документация

Публикувано на 10.08.2017, 17:05 Изтегли ZIP (196 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 31.08.2017, 17:09 Изтегли PDF (654 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 14.09.2017, 17:54 Изтегли PDF (1445 KB)

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Публикувано на 25.09.2017, 17:43 Изтегли PDF (545 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 29.09.2017, 15:29 Изтегли PDF (616 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 29.09.2017, 15:30 Изтегли PDF (630 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 29.09.2017, 15:31 Изтегли PDF (581 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 10.11.2017, 17:06 Изтегли ZIP (1489 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 10.11.2017, 17:11 Изтегли PDF (795 KB)

Календар

  • 18.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Анализ и оценка на текущото състояние на ИТ инфраструктурата и информационните системи на БНБ, както и съответствието между ИТ и бизнес целите и процесите съгласно ITIL (Information Technology Infrastructure Library) и/или други добри практики и стандарти", номер 01224-2018-0007.
Общ календар на рубриката