logo Skip to content

Публична покана • Абонаментно обслужване на информационната система за управление на човешките ресурси и работната заплата в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9040162


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 25.03.2015, 12:36 Изтегли ZIP (1192 KB)

Протокол

Публикувано на 16.04.2015, 15:19 Изтегли PDF (1132 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 10.06.2015, 14:26 Изтегли PDF (1792 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 27.08.2015, 14:44 Изтегли PDF (55 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 23.11.2015, 18:00 Изтегли PDF (55 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 16.03.2016, 13:44 Изтегли PDF (55 KB)

Иформация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП

Публикувано на 01.06.2016, 15:05 Изтегли PDF (19 KB)