logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Доставка и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване, компютърни компоненти за него, софтуерни продукти и услуги по инсталиране и конфигуриране

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0010


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 27.04.2015, 16:52 Изтегли ZIP (1386 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 01.06.2015, 16:55 Изтегли PDF (633 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 06.07.2015, 16:09 Изтегли PDF (451 KB)

Съобщение за отваряне на цена

Публикувано на 03.08.2015, 16:46 Изтегли PDF (42 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 20.08.2015, 17:29 Изтегли PDF (912 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 20.08.2015, 17:30 Изтегли PDF (1254 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 20.08.2015, 17:30 Изтегли PDF (1294 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП

Публикувано на 03.09.2015, 15:33 Изтегли PDF (33 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП

Публикувано на 02.10.2015, 12:07 Изтегли PDF (90 KB)

Договор и приложения по Обособена позиция № 1

Публикувано на 13.10.2015, 15:15 Изтегли ZIP (20362 KB)

Договор и приложения по Обособена позиция № 2

Публикувано на 13.10.2015, 15:18 Изтегли ZIP (3470 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 30.11.2015, 17:36 Изтегли PDF (59 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 04.01.2016, 13:05 Изтегли PDF (55 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 05.01.2016, 16:44 Изтегли PDF (58 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 06.01.2016, 14:42 Изтегли PDF (57 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 10.02.2016, 10:44 Изтегли PDF (55 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 20.04.2016, 15:17 Изтегли PDF (57 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 13.05.2016, 17:22 Изтегли PDF (59 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 07.06.2016, 13:27 Изтегли PDF (52 KB)