logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Осигуряване на услуги за пренос на данни, фиксирана телефония и интернет за срок от 4 години, предоставяни от двама доставчици с независима комуникационна инфраструктура

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0013


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 17.10.2013, 17:30 Изтегли ZIP (859 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 11.11.2014, 16:00 Изтегли ZIP (12 KB)

Договор по обособена позиция № 1 и приложения

Публикувано на 11.12.2014, 16:29 Изтегли ZIP (5340 KB)

Договор по обособена позиция № 2 и приложения

Публикувано на 11.12.2014, 16:31 Изтегли ZIP (9205 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 1

Публикувано на 11.12.2014, 16:33 Изтегли PDF (34 KB)

Плащания по договора по обособена позиция № 2

Публикувано на 11.12.2014, 16:34 Изтегли PDF (34 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 19.12.2014, 14:08 Изтегли ZIP (107 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 23.12.2014, 14:04 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 29.01.2015, 10:00 Изтегли ZIP (107 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 20.02.2015, 11:46 Изтегли ZIP (106 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 23.03.2015, 11:26 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 17.04.2015, 15:39 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 21.04.2015, 15:20 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 14.05.2015, 17:18 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 29.05.2015, 11:41 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 10.06.2015, 16:02 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 28.07.2015, 13:44 Изтегли ZIP (279 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 21.08.2015, 15:51 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 27.08.2015, 14:31 Изтегли PDF (58 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 03.09.2015, 15:35 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 03.11.2015, 15:21 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 17.11.2015, 12:04 Изтегли ZIP (107 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 17.12.2015, 10:42 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 09.02.2016, 15:02 Изтегли ZIP (108 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 15.02.2016, 14:49 Изтегли ZIP (109 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 21.03.2016, 17:20 Изтегли PDF (59 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 31.03.2016, 18:03 Изтегли PDF (54 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 19.04.2016, 16:45 Изтегли PDF (57 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 18.04.2018, 11:26 Изтегли PDF (632 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 07.09.2018, 17:21 Изтегли PDF (666 KB)