logo Skip to content

Публична покана • Развитие и абонаментно обслужване на информационната система за управление на човешките ресурси и работната заплата в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9007549


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 16.10.2012, 15:37 Изтегли ZIP (271 KB)