logo
Skip to content
Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута
ПериодичностМесечни данни
Индикатор на корекцииНекоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни
Референтна областБългария
Насрещна странаСвят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации)
Сектор на местното лице ESA2010Централна банка
Сектор на чуждестранното лице ESA2010Общо за икономиката
Индикатор за Поток/ПозицияБъдещи потоци, безусловни
Функционална категорияРамка за международните резерви
Мерна единицаЕвро
Оригинална валутаВсички валути без национална валута
База за оценкаНоминална стойност
Метод за компилиранеНационална концепция