logo
Skip to content
Преки чуждестранни инвестиции в България
ПериодичностГодишни данни
Индикатор за тип на записаНетни чуждестранни инвестиции в България
Индикатор за Поток/ПозицияПозиция в края на периода
Насрещна странаСвят
Мерна единицаЕвро
Отрасъл на местното лице КИД 2008Общо

Име Изтегли
Всички серии – месечни данни
Всички серии – тримесечни данни
Всички серии – годишни данни