logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

19 май 2016 г.

Днес Управителният съвет на Българската народна банка издаде лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „Изи Пеймънт Сървисиз” ЕООД (в процес на учредяване) на основание чл. 12, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), след като установи, че са изпълнени условията за издаване на лиценз по чл. 10, ал. 1 от ЗПУПС и съответните изисквания на Наредба № 16 на БНБ.

На база издадения лиценз „Изи Пеймънт Сървисиз” ЕООД (в процес на учредяване) ще може да извършва платежни услуги по чл. 4, т. 4, буква „б“ и т. 5 от ЗПУПС, които представляват изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти, когато средствата са част от отпуснат на ползвателя на платежни услуги кредит, и издаване на платежни инструменти и/или приемане на плащания с платежни инструменти.