logo
Skip to content

СПИСЪК
на участниците и спомагателните системи в TARGET през
националния системен компонент TARGET–BNB

Алианц Банк България АД

Банка ДСК АД

Българо-американска кредитна банка АД

Българска банка за развитие ЕАД

Българска народна банка

Инвестбанк АД

Интернешънъл Асет Банк АД

Обединена българска банка АД

Общинска банка АД

ПроКредит Банк (България) ЕАД

Първа инвестиционна банка АД

Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ – Клон София

Тексим Банк АД

ТИ БИ АЙ Банк ЕАД

Токуда Банк АД

Търговска Банка Д АД

УниКредит Булбанк АД

Централна кооперативна банка АД

Юробанк България АД

Спомагателна система БИСЕРА, оперирана от БОРИКА АД

Изтегли DOC (34 KB)