logo Skip to content

Открита процедура • Доставка и монтаж на климатична техника в сградата на БНБ, пл. "Княз Александър I" № 1, гр. София

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0036


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 11.06.2020, 14:11 Изтегли PDF (4611 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 11.06.2020, 14:12 Изтегли PDF (14059 KB)

Документация

Публикувано на 12.06.2020, 11:53 Изтегли ZIP (293 KB)