logo Skip to content

Публично състезание • Осигуряване на следгаранционна поддръжка на непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) и статични превключватели (STS), произведени от Schneider Electric

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0032


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 01.06.2020, 17:11 Изтегли PDF (5657 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 01.06.2020, 17:12 Изтегли PDF (10819 KB)

Документация

Публикувано на 01.06.2020, 17:15 Изтегли ZIP (195 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 22.06.2020, 18:28 Изтегли PDF (2642 KB)