logo Skip to content

Открита процедура • Поддръжка на банкнотообработващи системи по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0031


Документи


Документация

Публикувано на 29.05.2020, 17:13 Изтегли ZIP (356 KB)

Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 01.06.2020, 11:24 Изтегли PDF (5344 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 01.06.2020, 11:28 Изтегли PDF (15065 KB)

Съобщение за промяна в датата за отваряне на оферти

Публикувано на 01.07.2020, 17:32 Изтегли PDF (1170 KB)