logo Skip to content

Открита процедура • Избор на изпълнител/и за текущи ремонти, товаро-разтоварни и транспортни дейности в сградите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0029


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 26.05.2020, 11:54 Изтегли PDF (3091 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 26.05.2020, 11:55 Изтегли PDF (16051 KB)

Документация

Публикувано на 26.05.2020, 17:12 Изтегли ZIP (713 KB)

Съобщение за промяна в датата за отваряне на оферти

Публикувано на 25.06.2020, 17:38 Изтегли PDF (1273 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информаци

Публикувано на 29.06.2020, 11:40 Изтегли PDF (3864 KB)