logo Skip to content

Договаряне без предварително обявление • Техническа поддръжка на Oracle лицензи за нуждите на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0026


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 18.05.2020, 17:07 Изтегли PDF (2477 KB)