logo Skip to content

Публично състезание • Доставка на лабораторно оборудване за анализ на банкноти

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0018


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 25.03.2020, 16:39 Изтегли PDF (2018 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 25.03.2020, 16:39 Изтегли PDF (1851 KB)

Документация

Публикувано на 25.03.2020, 16:40 Изтегли ZIP (2178 KB)