logo Skip to content

Открита процедура • Поддръжка на складова техника по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0003


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 07.02.2020, 11:15 Изтегли PDF (1969 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 07.02.2020, 11:15 Изтегли PDF (1951 KB)

Документация

Публикувано на 07.02.2020, 11:16 Изтегли ZIP (352 KB)