logo Skip to content

Открита процедура • Доставка, инсталиране, конфигуриране и тригодишна гаранционна поддръжка на комуникационно оборудване за нуждите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0002


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 24.01.2020, 11:14 Изтегли PDF (1903 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 24.01.2020, 11:14 Изтегли PDF (1760 KB)

Документация

Публикувано на 24.01.2020, 11:15 Изтегли ZIP (280 KB)