logo Skip to content

Открита процедура • Развитие и абонаментно обслужване на Интегрираната информационна система за финансовите пазари и ЗМР в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0041


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 25.11.2019, 13:58 Изтегли PDF (723 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 25.11.2019, 13:59 Изтегли PDF (951 KB)

Документация

Публикувано на 25.11.2019, 14:00 Изтегли ZIP (5404 KB)