logo Skip to content

Ограничена процедура • Доставка и монтаж на средства за физическа защита на обект „Касов център на БНБ“, гр. Пловдив по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0037


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 01.11.2019, 13:50 Изтегли PDF (730 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 01.11.2019, 13:52 Изтегли PDF (996 KB)

Документация

Публикувано на 04.11.2019, 10:41 Изтегли ZIP (310 KB)