logo Skip to content

Ограничена процедура • Доставка и монтаж на средства за физическа защита на обект „Касов център на БНБ“, гр. Пловдив по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0037


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 01.11.2019, 13:50 Изтегли PDF (730 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 01.11.2019, 13:52 Изтегли PDF (996 KB)

Документация

Публикувано на 04.11.2019, 10:41 Изтегли ZIP (310 KB)

Съобщение за удължаване на срок за предоставяне на заявления

Публикувано на 04.12.2019, 16:59 Изтегли PDF (115 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 09.12.2019, 10:36 Изтегли PDF (305 KB)

Протокол

Публикувано на 10.01.2020, 15:18 Изтегли PDF (1634 KB)

Решение за предварителен подбор

Публикувано на 10.01.2020, 15:19 Изтегли PDF (2503 KB)

Покани за предоставяне на оферти и Приложения

Публикувано на 21.01.2020, 17:23 Изтегли ZIP (13875 KB)