logo Skip to content

Договаряне без предварително обявление • Сключване на окончателен договор за присъединяване на обект „Касов център в гр. Пловдив“ към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0035


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 15.10.2019, 17:30 Изтегли PDF (746 KB)