logo Skip to content

Договаряне без предварително обявление • Доставка и монтаж на климатична техника в работните помещения на втори и трети етаж източно крило, заседателна зала на първи етаж и техническите помещения в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I” № 1, гр. София

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0020


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 03.07.2019, 17:07 Изтегли PDF (474 KB)

Покани и документация

Публикувано на 03.07.2019, 17:08 Изтегли ZIP (4840 KB)