logo Skip to content

Договаряне без предварително обявление • Доставка на сензори (детектори) за проверка на защитен елемент „M“ в българските банкноти по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0014


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 08.05.2019, 14:02 Изтегли PDF (522 KB)

Покана

Публикувано на 08.05.2019, 14:03 Изтегли ZIP (1064 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 23.05.2019, 16:41 Изтегли PDF (679 KB)