logo Skip to content

Публично състезание • Застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА), материални запаси и моторни превозни средства по две обособени позиции за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0012


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 09.04.2019, 15:50 Изтегли PDF (703 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 09.04.2019, 15:52 Изтегли PDF (922 KB)

Документация

Публикувано на 09.04.2019, 15:53 Изтегли ZIP (1063 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 16.04.2019, 18:27 Изтегли PDF (579 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 19.04.2019, 16:35 Изтегли PDF (609 KB)