logo Skip to content

Събиране на оферти с обява • Доставка, внедряване и гаранционна поддръжка на непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) и електронни превключватели (ATS) за нуждите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9081805


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Публикувано на 11.10.2018, 18:13 Изтегли PDF (772 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 11.10.2018, 18:14 Изтегли ZIP (298 KB)