logo Skip to content

Пряко договаряне • Доставка на работно и униформено облекло за служителите на БНБ по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0046


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 21.12.2018, 12:33 Изтегли PDF (736 KB)

Покана

Публикувано на 21.12.2018, 12:35 Изтегли ZIP (2423 KB)