logo Skip to content

Публично състезание • Доставка на нови лицензи за продукти от фамилията MATLAB (или еквивалент), с включена гаранционна поддръжка за срок от 1 (една) година и поддръжка на притежаваните от БНБ лицензи за продукти от фамилията MATLAB от производителя

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0044


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 11.12.2018, 15:11 Изтегли PDF (706 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 11.12.2018, 15:12 Изтегли PDF (870 KB)

Документация

Публикувано на 11.12.2018, 15:13 Изтегли ZIP (330 KB)

Съобщение за промяна на датата на отваряне на офертите

Публикувано на 02.01.2019, 18:57 Изтегли PDF (1278 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 03.01.2019, 11:56 Изтегли PDF (676 KB)