logo Skip to content

Открита процедура • Доставка на служебни леки автомобили 4+1 места, по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0024


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 06.08.2018, 16:14 Изтегли PDF (335 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 06.08.2018, 16:14 Изтегли PDF (710 KB)

Документация

Публикувано на 06.08.2018, 16:15 Изтегли ZIP (556 KB)