logo Skip to content

Публично състезание • Поддръжка на банкнотообработващи системи марка DeLaRue, модел CPS 1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0020


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 17.07.2018, 17:00 Изтегли PDF (691 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 17.07.2018, 17:01 Изтегли PDF (875 KB)

Документация

Публикувано на 17.07.2018, 17:03 Изтегли ZIP (311 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 07.08.2018, 17:23 Изтегли PDF (240 KB)