logo Skip to content

Публично състезание • Доставка на работно и униформено облекло за служителите на БНБ по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0010


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 23.04.2018, 17:29 Изтегли PDF (694 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 23.04.2018, 17:30 Изтегли PDF (1195 KB)

Документация

Публикувано на 23.04.2018, 17:32 Изтегли ZIP (410 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 14.05.2018, 16:58 Изтегли PDF (667 KB)