logo Skip to content

Публично състезание • Доставка на работно и униформено облекло за служителите на БНБ по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0010


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 23.04.2018, 17:29 Изтегли PDF (694 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 23.04.2018, 17:30 Изтегли PDF (1195 KB)

Документация

Публикувано на 23.04.2018, 17:32 Изтегли ZIP (410 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 14.05.2018, 16:58 Изтегли PDF (667 KB)

Протокол

Публикувано на 06.06.2018, 18:28 Изтегли PDF (1198 KB)

Решение за прекратяване

Публикувано на 06.06.2018, 18:29 Изтегли PDF (1026 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 07.06.2018, 16:30 Изтегли PDF (1025 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП № 2, 3 и 4

Публикувано на 21.06.2018, 15:51 Изтегли PDF (1063 KB)

Календар

  • 23.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Развитие и абонаментно обслужване на Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)” в БНБ", номер 01224-2017-0024.
Общ календар на рубриката