logo Skip to content

Публично състезание • Абонаментно обслужване и функционално развитие на информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове (РБСС/Системата) в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0009


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 20.04.2018, 17:42 Изтегли PDF (711 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 20.04.2018, 17:43 Изтегли PDF (900 KB)

Документация

Публикувано на 20.04.2018, 17:44 Изтегли ZIP (329 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 27.04.2018, 17:40 Изтегли PDF (671 KB)

Променена документация

Публикувано на 27.04.2018, 17:41 Изтегли DOCX (510 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 30.04.2018, 18:05 Изтегли PDF (1345 KB)

Протокол

Публикувано на 12.06.2018, 18:54 Изтегли PDF (951 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 12.06.2018, 18:57 Изтегли PDF (630 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 13.07.2018, 16:51 Изтегли PDF (10007 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 13.07.2018, 16:54 Изтегли PDF (1468 KB)

Календар

  • 23.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Развитие и абонаментно обслужване на Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)” в БНБ", номер 01224-2017-0024.
Общ календар на рубриката