logo Skip to content

Публично състезание • Абонаментно обслужване и функционално развитие на Интегрираната информационна система за финансовите пазари и ЗМР (Системата) в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0004


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 23.02.2018, 17:42 Изтегли PDF (682 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 23.02.2018, 17:43 Изтегли PDF (925 KB)

Документация

Публикувано на 23.02.2018, 17:43 Изтегли ZIP (864 KB)