logo Skip to content

Публично състезание • Абонаментно обслужване и функционално развитие на Интегрираната информационна система за финансовите пазари и ЗМР (Системата) в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0004


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 23.02.2018, 17:42 Изтегли PDF (682 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 23.02.2018, 17:43 Изтегли PDF (925 KB)

Документация

Публикувано на 23.02.2018, 17:43 Изтегли ZIP (864 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 19.03.2018, 18:03 Изтегли PDF (642 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 13.04.2018, 17:07 Изтегли PDF (572 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 20.04.2018, 17:34 Изтегли PDF (1154 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 20.04.2018, 17:36 Изтегли PDF (1139 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 20.04.2018, 17:36 Изтегли PDF (659 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 20.04.2018, 17:37 Изтегли PDF (597 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 11.06.2018, 16:30 Изтегли PDF (12444 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 11.06.2018, 16:33 Изтегли PDF (786 KB)

Календар

  • 18.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Анализ и оценка на текущото състояние на ИТ инфраструктурата и информационните системи на БНБ, както и съответствието между ИТ и бизнес целите и процесите съгласно ITIL (Information Technology Infrastructure Library) и/или други добри практики и стандарти", номер 01224-2018-0007.
Общ календар на рубриката