logo Skip to content

Публично състезание • Застраховане на служителите на Българска народна банка (БНБ) и други застраховки за срок от една година по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0002


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 26.01.2018, 18:22 Изтегли PDF (1262 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 26.01.2018, 18:23 Изтегли PDF (5807 KB)

Документация

Публикувано на 26.01.2018, 18:23 Изтегли ZIP (503 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 02.02.2018, 17:28 Изтегли PDF (573 KB)