logo Skip to content

Открита процедура • Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно и ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за недвижимите имоти на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0035


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 22.12.2017, 13:54 Изтегли PDF (701 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 22.12.2017, 13:56 Изтегли PDF (882 KB)

Документация

Публикувано на 22.12.2017, 13:58 Изтегли ZIP (223 KB)