logo Skip to content

Открита процедура • Доставка на лицензи за програмни продукти от фамилията "MATLAB" (или еквивалент), с включена техническа поддръжка, за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0032


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 05.12.2017, 16:56 Изтегли PDF (371 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 05.12.2017, 16:56 Изтегли PDF (492 KB)

Документация

Публикувано на 06.12.2017, 13:31 Изтегли ZIP (309 KB)