logo Skip to content

Публично състезание • Доставка на хигиенни материали, препарати и други консумативи за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0019


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 09.08.2017, 17:09 Изтегли PDF (686 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 09.08.2017, 17:10 Изтегли PDF (1037 KB)

Документация

Публикувано на 09.08.2017, 17:11 Изтегли ZIP (269 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 17.08.2017, 15:23 Изтегли PDF (593 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 30.08.2017, 17:33 Изтегли PDF (644 KB)

Протокол

Публикувано на 27.09.2017, 16:03 Изтегли PDF (723 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 27.09.2017, 16:05 Изтегли PDF (583 KB)

Решение за прекратяване на процедура

Публикувано на 27.09.2017, 16:06 Изтегли PDF (570 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 29.09.2017, 15:33 Изтегли PDF (380 KB)

Договор с приложения

Публикувано на 21.11.2017, 17:17 Изтегли PDF (2441 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 21.11.2017, 17:19 Изтегли PDF (1668 KB)

Календар

  • 18.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Анализ и оценка на текущото състояние на ИТ инфраструктурата и информационните системи на БНБ, както и съответствието между ИТ и бизнес целите и процесите съгласно ITIL (Information Technology Infrastructure Library) и/или други добри практики и стандарти", номер 01224-2018-0007.
Общ календар на рубриката