logo Skip to content

Открита процедура • Производство и доставка на български монети по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0015


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 30.06.2017, 14:34 Изтегли PDF (683 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 30.06.2017, 14:36 Изтегли PDF (1563 KB)

Документация

Публикувано на 03.07.2017, 14:15 Изтегли ZIP (423 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 14.07.2017, 15:27 Изтегли PDF (80 KB)