logo Skip to content

Публично състезание • Доставка на хигиенни материали, препарати и други консумативи за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0013


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 22.05.2017, 11:33 Изтегли PDF (698 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 22.05.2017, 11:34 Изтегли PDF (1306 KB)

Документация

Публикувано на 22.05.2017, 11:35 Изтегли ZIP (308 KB)

Протокол

Публикувано на 05.07.2017, 16:41 Изтегли PDF (1443 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 05.07.2017, 16:42 Изтегли PDF (473 KB)

Решение за прекратяване

Публикувано на 05.07.2017, 16:44 Изтегли PDF (98 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 19.07.2017, 16:36 Изтегли PDF (1204 KB)

Договор с приложения по ОП № 2, 3, 9 и 12

Публикувано на 08.08.2017, 17:54 Изтегли ZIP (3824 KB)

Договор с приложения по ОП № 5 и 10

Публикувано на 08.08.2017, 17:55 Изтегли ZIP (4853 KB)

Договор с приложения по ОП № 11

Публикувано на 08.08.2017, 17:57 Изтегли ZIP (2129 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 08.08.2017, 17:58 Изтегли PDF (1144 KB)

Споразумение

Публикувано на 04.12.2017, 12:14 Изтегли PDF (87 KB)

Календар

  • 23.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Развитие и абонаментно обслужване на Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)” в БНБ", номер 01224-2017-0024.
Общ календар на рубриката