logo Skip to content

Публично състезание • Застраховане на имуществото на Българска народна банка (БНБ), включващо дълготрайни материални активи (ДМА), материални запаси, моторни превозни средства и други застраховки по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0008


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 04.04.2017, 17:49 Изтегли PDF (1304 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 04.04.2017, 17:50 Изтегли PDF (977 KB)

Документация

Публикувано на 04.04.2017, 17:50 Изтегли ZIP (455 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 13.04.2017, 16:18 Изтегли PDF (1297 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 28.04.2017, 15:41 Изтегли PDF (943 KB)

Съобщение отваряне на ценовите предложения

Публикувано на 10.05.2017, 18:56 Изтегли PDF (545 KB)