logo Skip to content

Публично състезание • Застраховане на служителите на Българска народна банка (БНБ) за срок от една година по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0006


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 27.02.2017, 17:45 Изтегли PDF (1515 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 27.02.2017, 17:46 Изтегли PDF (420 KB)

Документация

Публикувано на 27.02.2017, 17:47 Изтегли ZIP (319 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 10.03.2017, 17:42 Изтегли PDF (593 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 27.03.2017, 17:04 Изтегли PDF (1204 KB)

Съобщение отваряне на ценови предложения

Публикувано на 04.04.2017, 17:37 Изтегли PDF (1270 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 21.04.2017, 17:53 Изтегли PDF (1156 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 21.04.2017, 17:54 Изтегли PDF (749 KB)

Протокол № 4

Публикувано на 21.04.2017, 17:54 Изтегли PDF (914 KB)

Решение за класиране

Публикувано на 21.04.2017, 18:00 Изтегли PDF (659 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 02.06.2017, 16:16 Изтегли PDF (863 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 07.06.2017, 13:36 Изтегли PDF (1467 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 07.06.2017, 13:38 Изтегли PDF (1519 KB)

Календар

  • 23.08.2017, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Производство и доставка на български монети по две обособени позиции”, номер 01224-2017-0015.
Общ календар на рубриката