logo Skip to content

Публично състезание • Застраховане на служителите на Българска народна банка (БНБ) за срок от една година по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0006


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 27.02.2017, 17:45 Изтегли PDF (1515 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 27.02.2017, 17:46 Изтегли PDF (420 KB)

Документация

Публикувано на 27.02.2017, 17:47 Изтегли ZIP (319 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 10.03.2017, 17:42 Изтегли PDF (593 KB)