logo Skip to content

Открита процедура • Развитие и абонаментно обслужване на Системата за провеждане на аукциони за ДЦК (АДЦК)

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0004


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 17.02.2017, 11:53 Изтегли PDF (698 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 17.02.2017, 11:54 Изтегли PDF (1428 KB)

Документация

Публикувано на 17.02.2017, 11:55 Изтегли ZIP (685 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 23.02.2017, 17:43 Изтегли PDF (1164 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 02.03.2017, 16:54 Изтегли PDF (210 KB)