logo Skip to content

Публична покана • Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за помещения в сгради на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9049234


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 23.12.2015, 14:28 Изтегли ZIP (1707 KB)

Протокол

Публикувано на 22.01.2016, 17:35 Изтегли PDF (361 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 10.02.2016, 14:56 Изтегли PDF (1154 KB)