logo Skip to content

Публична покана • Доставка на хигиенни материали, препарати и консумативи за сградите на БНБ в София и страната

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9048061


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 24.11.2015, 17:42 Изтегли ZIP (2196 KB)

Протокол

Публикувано на 10.12.2015, 14:44 Изтегли PDF (642 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 10.02.2016, 14:53 Изтегли PDF (1167 KB)

Споразумителен протокол

Публикувано на 07.07.2016, 18:01 Изтегли PDF (981 KB)