logo Skip to content

Публична покана • Провеждане на медицински прегледи и изследвания на работещите в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9044736


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 11.08.2015, 16:28 Изтегли ZIP (312 KB)

Протокол

Публикувано на 11.09.2015, 13:25 Изтегли PDF (1630 KB)

Договор по ОП № 5 с приложения

Публикувано на 19.10.2015, 18:32 Изтегли ZIP (2787 KB)

Договор по ОП № 1 с приложения

Публикувано на 26.10.2015, 15:54 Изтегли PDF (1504 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 16.11.2015, 14:10 Изтегли PDF (55 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 01.12.2015, 15:33 Изтегли PDF (55 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 04.01.2016, 15:42 Изтегли PDF (55 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП

Публикувано на 25.02.2016, 12:04 Изтегли PDF (80 KB)