logo Skip to content

Публична покана • Доставка на дизелово гориво за отопление със сярно съдържание 0,001% S (маркирано гориво за отопление с адитив) за нуждите на Почивна база на БНБ "Иглика" - гр. Смолян

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9041349


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 30.04.2015, 14:15 Изтегли ZIP (649 KB)

Протокол

Публикувано на 11.06.2015, 11:58 Изтегли PDF (624 KB)