logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Избор на изпълнител/и по обособени позиции за сервизно абонаментно поддържане на асансьорните уредби и съоръжения в сградите – собственост на БНБ в град София и страната

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0023


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 29.09.2015, 15:12 Изтегли ZIP (2878 KB)

Решение за промяна и променена документация

Публикувано на 13.10.2015, 16:09 Изтегли ZIP (1292 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 04.11.2015, 16:17 Изтегли PDF (1226 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 12.11.2015, 14:24 Изтегли PDF (544 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 08.12.2015, 16:14 Изтегли PDF (641 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 08.12.2015, 16:17 Изтегли PDF (694 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 08.12.2015, 16:18 Изтегли PDF (583 KB)

Решение за прекратяване

Публикувано на 08.12.2015, 16:40 Изтегли PDF (1300 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 08.02.2016, 13:50 Изтегли PDF (1358 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 08.02.2016, 13:52 Изтегли PDF (1000 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 29.03.2016, 17:34 Изтегли PDF (58 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 31.03.2016, 15:00 Изтегли PDF (52 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 20.04.2016, 11:49 Изтегли PDF (59 KB)

Допълнително споразумение към договор по ОП № 1

Публикувано на 23.01.2018, 16:03 Изтегли PDF (578 KB)

Допълнително споразумение към договор по ОП № 2

Публикувано на 23.01.2018, 16:03 Изтегли PDF (1072 KB)

Обявления за приключване на договор

Публикувано на 23.01.2018, 16:04 Изтегли ZIP (1257 KB)